Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nowa Energia: Model wzmacniania kompetencji z przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej
2023-04-27
Prezentujemy publikację w ramach projektu „Nowa Energia. Rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży, która została opracowana przez zespół naszego stowarzyszenia na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
 
Model wzmacniania kompetencji z obszaru przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej składa się z kilku części: diagnozy – dotyczącej obecnej sytuacji edukacji z obszaru przedsiębiorczości społecznej (ramy prawne, możliwości działania związane z edukacją formalną i nieformalną, analiza rozwiązań wdrażanych przez różne organizacje wspierające młodych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Morena, wreszcie propozycja modelu rozwijania kompetencji z obszaru przedsiębiorczości społecznej i rekomendacje dotyczące wdrażania tego modelu.

Wstępna wersja raportu została skonsultowana z ekspertami Stowarzyszenia Morena, a także przedstawicielami użytkowników – nauczycieli i edukatorek formalnych i poza formalnych – oraz przedstawicielami grupy docelowej – członkami i członkiniami Młodzieżowej Rady Miasta Konina. Zgłoszone przez wszystkich konsultujących uwagi i sugestie zostały uwzględnione podczas opracowywania ostatecznej wersji raportu.
 
Poniższa publikacja kierowana jest do: przedstawicieli środowisk oświatowych pracujących z młodzieżą: nauczycieli, edukatorów nieformalnych, animatorów; interesariuszy – kadr zarządzających szkołami i instytucjami oświatowymi, przedstawicieli OWES, przedstawicieli JST, przedstawicieli NGO.

Więcej o projekt tutaj

Pliki do pobrania:

Skrócona wersja publikacji TUTAJ

Całość publikacji TUTAJ