Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ZAZ: Otwarcie ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru
2023-05-18
Informujemy, że 17 maja 2023 roku odbyło się otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/elektrycznej/sanitarnej. 

Informujemy, że 17 maja 2023 roku odbyło się otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/elektrycznej/sanitarnej* zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Zamawiającego nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. „wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na remoncie, adaptacji i zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (salonu i warsztatu samochodowego) na zakład aktywności zawodowej (ZAZ) przy ul. Kazimierza Pułaskiego 21 w Poznaniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie."

W ramach zapytania wpłynęły 2 oferty złożone przez:
1) FORINVEST Jarosław Pawlak, 62-052 Walerianowo, ul. Brzozowa 24 dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej/elektrycznej/sanitarnej
2) OWNIBUD Kompleksowa Obsługa Inwestycji Budowlanych Karol Krause, 60-441 Poznań, ul. Ownicka 8  dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej