Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Lead Farm 5.0 – międzynarodowe spotkanie partnerów w Łotwie
2023-05-30

Za nami trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu Lead Farm 5.0. Tym razem przedstawiciele organizacji realizujących projekt spotkali się w Łotwie. Gospodarzem spotkania było Latvian Rural Advisory and Training Centre. 

Spotkanie było przede wszystkim okazją do podsumowania dotychczasowych prac nad produktami pracy intelektualnej, w tym przede wszystkim nad matrycą kompetencji pracowników zatrudnionych w spółdzielniach, w tym w spółdzielniach socjalnych. Partnerzy uzgodnili najważniejsze kompetencje, jakie powinni posiadać potencjalni pracownicy w następujących obszarach: Przedsiębiorczość i zarządzanie, Środowisko, Kompetencje społeczne i emocjonalne oraz Robotyka i IT. Kolejnym zadaniem będzie opracowanie scenariuszy i przygotowanie treści szkoleń w każdym ze wskazanych obszarów. Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych odpowiedzialne jest za obszar związany z Przedsiębiorczością i zarządzaniem. Przydatna w pracy nad tym obszarami będzie z pewnością wiedza zdobyta podczas krótkiego kursu na temat zarzadzania projektami – dzięki trenerom LLKC dowiedzieliśmy się czym jest metodyka spiralna (cykliczne realizowanie określonej sekwencji działań prowadzących do osiągnięcia rozwiązania docelowego) czy trójkąt ograniczeń (każdy projekt ograniczony jest przez trzy parametry: czas, budżet i zakres), narzędzie użyteczne także podczas zarzadzania procesami w organizacji.
Ważną częścią spotkania były ustalenia związane z koniecznością zintensyfikowania działań upowszechniających działania i rezultaty projektu. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane koncie projektu na portalu LinkedIn. Gorąco zachęcamy do subskrybowania tego kanału: https://www.linkedin.com/company/leadfarm-5-0/ .