Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja inaugurująca projekt Life After Coal
2023-07-03
29 czerwca 2023 roku odbyła się konferencja otwierającaProjekt LIFE After Coal PL, czyli „Życie po węglu”. 

Celem projektu jest wsparcie wdrażania Strategii neutralności klimatycznej (RSCN), w tym jej celu strategicznego: sprawiedliwej transformacji na obszarze Wielkopolski Wschodniej (neutralnej klimatycznie) do 2040 roku. 

„Life After Coal PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” to Projekt, który będzie realizowany do 31 grudnia 2031 roku, czyli
przez 9 lat (rozpoczęcie projektu styczeń 2023). 


 

Wydarzenie odbyło się w Domu Kultury Oskard w Koninie. Przedstawiono, jak wyglądało przygotowanie projektu, omawiano jego założenia i cele oraz wyzwania w jego realizacji. Projekt jest realizowany w Partnerstwie międzysektorowym. Koordynowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie i Samorządem Województwa Łódzkiego. Partnerami projektu jest ponad 30 wielkopolskich gmin, miast i powiatów oraz organizacje i instytucje jak Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości, PPNT Fundacja UAM, Konińska Izba Gospodarcza, Platform Brown to Green (Bułgaria) i University of Flensburg CoalExit (Niemcy) oraz my Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.
Przed Konferencją odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu sterującego odpowiedzialnego za monitorowanie procesu wdrażania Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.

Podczas Konferencji odbyły się dwie debaty:
  • Debata z udziałem przedstawicieli Samorządu Województw: Rola projektów LIFE-owych w regionalnym zarządzaniu środowiskiem.
  • Debata z udziałem Współbeneficjentów Projektu: Jak rozmawiać z ludźmi o koniecznych zmianach i jak angażować we współtworzenie tych zmian.    

Budżet projektu wynosi 85 milionów złotych, z czego 51 milionów złotych to wsparcie unijne z Programu LIFE, 28 milionów złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe środki to wkład podmiotów realizujących Projekt.

CEL PROJEKTU

Cel główny projektu to znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów Strategii neutralności klimatycznej (RSCN) poprzez stworzenie optymalnych warunków do jej pełnego i efektywnego wdrożenia.

Strategia jest dostępna tutaj

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych odpowiada za działania związane z upowszechnianiem rozwiązań  stosowania zielonych zamówień publicznych (ang. green public procurement - GPP). Prace nad tym działaniem będą realizowane zarówno z Zamawiającymi czyli JST jak i z Wykonawcami czyli np. przedsiębiorstwami społecznymi, podmiotami ekonomii społecznej.
 
Więcej informacji o Projekcie również na naszej stronie
 
Więcej informacji o wydarzeniu: