Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
LEADFARM 5.0. Badanie potrzeb szkoleniowych
2023-07-04
Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu: potrzeby szkoleniowe (nauka umiejętności, w tym cyfrowych) pracowników sektora spółdzielczego.
Badanie przeprowadzane w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie Projektu LEADFARM 5.0. 

Ankieta mająca na celu określenie przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności

Informacje gromadzone w ramach projektu badawczego dotyczącego obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie umiejętności pracowników w sektorze spółdzielczości rolno-spożywczej. Projekt badawczy (LeadFarm 5.0, projekt ERASMUS+) jest realizowany przez konsorcjum 8 partnerów z 7 krajów europejskich.

Zebrane informacje pomogą dalej rozwijać programy szkoleniowe w kontekście projektu ERASMUS+ "LeadFarm 5.0" które ostatecznie będą wykorzystywane w instytucjach szkoleniowych w różnych krajach europejskich.  Celem Projektu jest pomoc pracownikom sektora rolno-spożywczego i spółdzielczego w lepszym przygotowaniu się do obecnych i przyszłych wymagań rynkowych i społecznych.


-> Link do ankiety: wersja PL    

 
Leadfram 5.0 analizuje przyszłe trendy, które przekształcą gospodarkę i społeczeństwo do 2030 roku. Wprowadza innowacje w systemie szkoleń poprzez opracowanie nowego programu nauczania i treści dla nowych profili i umiejętności. Nada dzięki temu ciągłość projektowi LEADFARM, odzwierciedlając wyraźną i znaczącą ewolucję w kierunku Społeczeństwa 5.0, pozwalając zrobić kolejny krok w kierunku zmiany pokoleniowej i równowagi płci, aby lepiej przygotować młodych rolników i spółdzielnie rolno-spożywcze do przyszłych trendów wynikających z zakłóceń cyfrowych i zmian klimatycznych.
 
Więcej informacji o projekcie: tutaj