Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Poręczenia dla podmiotów ekonomii społecznej
2023-09-13
Dzięki umowie zawartej przez Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (FRiPWW) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podmioty ekonomii społecznej mogą skorzystać z funduszu poręczeniowego FRiPWW.
Czym jest fundusz poręczeniowy?

To środki BGK, udzielone przez FRiPWW na rzecz PES, które nie posiadają środków na zabezpieczenia, wadium wymaganych w postępowaniach przetargowych.
 
Celem instrumentu poręczeniowego jest zmniejszenie bariery dysponowania niewystarczającymi zabezpieczeniami przez PES. W tym szczególnie dla podmiotów, które ubiegają się o finansowanie dłużne, zamówienia publiczne lub z sektora prywatnego.
 

W ramach funduszu są dostępne takie produkty jak:

– poręczenie finansowania inwestycyjnego;
– poręczenie finansowania obrotowego;
– poręczenie leasingu;
– poręczenie wadialne;
– poręczenie należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Kto może skorzystać z funduszu?

Podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, które istnieją co najmniej 12 miesięcy.
PES, które w momencie ubiegania się o poręczenie będą spełniać następujące kryteria:
– na etapie udzielania poręczeń PES nie był wpisany jako nierzetelny dłużnik w bazie biura informacji gospodarczej;
– PES nie posiada zaległości w ZUS/KRUS/US;
– PES nie posiada zaległości w spłacie pożyczki/kredytu/ innego zobowiązania finansowego powyżej 3 miesięcy w okresie ostatniego roku;
– wobec danego PES nie jest prowadzona postępowanie egzekucyjne w administracji;
– PES nie jest zobowiązany do zwrotu pomocy publicznej.
 
Kontakt:
61 67 10 481 / 482
61 853 29 78
fundusz@fripww.pl
biuro@fripww.pl