Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Warsztaty: Przedsiębiorstwa Społeczne a transformacja energetyczna Wielkopolski Wschodniej.
2023-09-21
19 września 2023 roku w Koninie odbyło się ważne wydarzenie dla mieszkańców i organizacji, instytucji Wielkopolski związanych z przemysłem wydobywczym. WOES wraz z organizacją Pacjent Europa zaprosił do udziału w warsztatach przedstawicieli samorządów, biznesu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych i  pracowników i przedstawicieli ZE PAK SA.
 
Celem spotkania było omówienie możliwości jakie oferuje partnerstwo środowisk zaangażowanych w proces zmian na obszarze WW (Wielkopolski Wschodniej) w związku z transformacją energetyczną.

Warsztaty: Rola Przedsiębiorstw Społecznych w tworzeniu miejsc pracy dla pracowników ZE PAK i rozwoju Wielkopolski Wschodniej to pierwsze tego typu działanie w Koninie. Ekonomia Społeczna jest jednym z rozwiązań na wyzwania sprawiedliwej transformacji, uwzględniająca szczególnie potrzeby pracowników, górników.Podczas wydarzenia szukaliśmy obszarów do współpracy pomiędzy samorządami a przedsiębiorstwami, w tym spółdzielniami socjalnymi, które będą zatrudniać byłych pracowników przemysłu wydobywczego z obszaru Wielkopolski Wschodniej – górników z Konina i okolicznych miast, gmin.

Wspólnie odpowiadaliśmy na pytanie: w jaki sposób podejście do lokalnego rozwoju gospodarczego oparte na budowaniu dobrobytu społeczności może stanowić realną propozycję na wyzwania gospodarcze i społeczne związane z odchodzeniem od węgla?

Prelegentami wydarzenia byli m.in. Neil McInroy, międzynarodowy ekspert w dziedzinie budowania dobrobytu społeczności i Robert Pollock przedstawiciel unijnej inicjatywy „Regiony górnicze w okresie transformacji”. Warsztaty prowadzili: Przemysław Piechocki (Prezes SNRSS, WOES) oraz Mateusz Piotrowski (Pacjent Europa).

Warsztaty zorganizowane przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej i Stowarzyszenie Pacjent Europa (Europe, a Patient). Wydarzenie realizowane w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej.

 

Zapraszamy również do zobaczenia relacji wideo oraz wywiadów z organizatorami i uczestnikami wydarzenia: