Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Warsztaty dla JST: zielone i społeczne zamówienia publiczne
2023-10-19
Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat roli zielonych i społecznych zamówień publicznych w osiąganiu celów Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Warsztaty skierowane dla przedstawicieli lokalnych samorządów (JST). 
Warsztaty odbędą się w trzech terminach, w godzinach 9:30-15:15

1)  30 października 2023 r. w Koninie w Agencji Rozwoju Regionalnego ul. Zakładowa 4,

2)  16 listopada 2023 r. w Koninie w Agencji Rozwoju Regionalnego ul. Zakładowa 4,

3)  19 grudnia 2023 r. w Koninie w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych u. Wrzosowa 7.


Zależy nam na tym, aby podczas tych spotkań przybliżyć Państwu różne podejścia, potencjalne korzyści i rozwiązania stosowane przy realizacji zielonych (środowiskowych) i społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w Polsce oraz w innych krajach UE, ale przede wszystkim na tym, aby rozpocząć z Państwem dialog na temat wykonalności tych rozwiązań w Państwa Gminach.

Celem warsztatów będzie podniesienie kompetencji na temat zielonych i społecznie odpowiedzialnych zamówień, ale także wypracowanie jak najbardziej efektywnych kanałów komunikacji i współpracy w tym obszarze na najbliższe lata. W perspektywie długofalowej zależy na wypracowaniu rozwiązań odpowiednich i adekwatnych do możliwości wytwórczych i usługowych oferentów działających na obszarze Wielkopolski Wschodniej skłaniając ich do bardziej społecznych i środowiskowych rozwiązań.Program warsztatów

 

 

Zakres merytoryczny szkolenia

Czas

1.

 Zielone Zamówienia Publiczne – pojęcie, koncepcja i cele na tle przepisów prawa UE oraz prawa polskiego; potrzeba stosowania ZZP, kontekst programu Life After Coal oraz Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040; 

                   9.30-10.00

2.

Procedura dotycząca zamówień – przeprowadzenie analizy potrzeb w zakresie ZZP; treść dokumentacji dotyczącej zielonych zamówień publicznych (opisu przedmiotu zamówienia, warunki udziału w zamówieniu); stosowanie kryteriów środowiskowych; kryteria oceny ofert: kryterium kosztu, kryterium ceny, kryterium cyklu życia; podstawy wykluczenia z postępowania

                10.00-11.00

3.

Weryfikacja spełnienia kryteriów: środki dowodowe służące weryfikacji w zakresie spełnienia kryteriów ZZP (etykiety ekologiczne, zaświadczenia, certyfikaty, system EMAS); kryteria i etykiety na przykładach konkretnych branż (branża gastronomiczna, branża usług społecznych, branża budowlana, branża energetyczna, branża drogowa, branża wodno - ściekowa); podstawy wykluczenia z postępowania;

                11.00-12.15

 

 

 

 

  (przerwa na kawę) 

        15 minut      

4.

Szanse i perspektywy dla przedsiębiorców Wielkopolski Wschodniej

Przykłady przeprowadzonych postępowań w zakresie ZZP, praktyka, orzecznictwo, znaczenie lokalności, trendy i kierunki, nowe podejście, dialog i waga prawidłowego zrozumienia obu stron;

                12.15-13.00

5.

Dyskusja i wnioski

Rozmowa badawczo-uczestnicząca wokół aktualnych wyzwań, podsumowanie i zaproszenie do wsparcia procesu badawczego na kolejnych etapach

                13.30-15.15

 

Warsztaty będą prowadzone przez ekspertów współpracujących ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres mailowy: biuro@spoldzielnie.org. 

Wydarzenie jest realizowane w ramach Projektu LIFE AFTER COAL PL, więcej informacji o projekcie na naszej stronie: tutaj. 
Serdecznie zapraszamy.