Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Matematyka 3 i ¾
2023-09-08
Zeszyt ćwiczeń przeznaczony dla dzieci w spektrum autyzmu, które mają wydłużany etap edukacyjny w 3 klasie szkoły podstawowej, przed przejściem do klasy 4. 
autorzy: Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE

PROBLEM

Dzieci w spektrum autyzmu mają zdecydowanie większy problem z nauką matematyki w szkole od dzieci o typowym rozwoju, ponieważ wiedza przekazywana w szkole wymaga głównie myślenia werbalnego.

To wpływa na całą ich przyszłość zawodową i w efekcie całe życie. Ta niska efektywność kształcenia matematycznego zaczyna się już na etapie edukacji wczesnoszkolnej i rzutuje na całą edukację uczniów, nie tylko w zakresie matematyki, lecz całej edukacji w ogóle. 

GŁÓWNY CEL

Celem innowacji jest opracowanie zeszytu ćwiczeń oraz wskazówek dla rodziców/specjalistów (osób pracujących z dzieckiem). „Matematyka 3 i ¾. Zeszyt ćwiczeń” przeznaczony jest dla dzieci w spektrum autyzmu, które mają wydłużany etap edukacyjny w 3 klasie szkoły podstawowej, przed przejściem do klasy 4.

Z zeszytu będą mogły korzystać także dzieci z obniżonym potencjałem intelektualnym (dolne granice normy intelektualnej) oraz dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Obie te grupy są bowiem zobligowane do realizacji podstawy programowej.

ODBIORCY INNOWACJI

dzieci w spektrum autyzmu, uczniowie 3 klasy szkoły podstawowej, którzy ze względu na trudności edukacyjne i wyzwania rozwojowe mają wydłużany pierwszy etap edukacyjny w 3 klasie

UŻYTKOWNICY INNOWACJI

grupy lub organizacje pozarządowe zrzeszające dzieci w edukacji domowej, szkoły ogólnodostępne, w których materiały będą wykorzystywane podczas zajęć z matematyki, zajęć rewalidacyjnych lub wyrównawczych


NA CZYM POLEGA?

Elementami rozwiązania są:

1. Zeszyt ćwiczeń „Matematyka 3 i ¾. Zeszyt ćwiczeń” – który  przeprowadzi dziecko przez materiał przerabiany w klasach 1-3, co będzie służyć usystematyzowaniu wiedzy i nabyciu umiejętności jej wykorzystania. To również narzędzie służące kształtowaniu samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań problemów. 

„Matematyka 3 i ¾. Zeszyt ćwiczeń” to matematyka przyjazna mózgowi czyli korzystająca z dobrodziejstw neurobiologii i opracowana z użyciem wizualizacji treści. 

Charakterystyka zeszytu:

  • wprowadzenie do materiału w ciekawy dla ucznia sposób – wyjście od „problemu”, zagadki, szyfru, 
  • wiedza pokazywana w ciekawy i interesujący sposób z zastosowaniem scratch notingu,
  • miejsce na tworzenie lapbooków i materiały do ich stworzenia, 
  • miejsce na tworzenie własnych notatek graficznych, 
  • zrównoważona formuła zadań/ ćwiczeń, 
  • okrojenie do minimum tzw. uzupełnianek, 
  • wprowadzenie „ściągi” w formie graficznej do samodzielnego rozwiązywania zadań mającej na celu przygotowanie do pracy z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń w klasach starszych.

2. Instruktaż dla osób pracujących z dzieckiem zwierający:

  • wskazówki i podpowiedzi jak posługiwać się opracowanym zeszytem w pracy z dzieckiem, kładąc nacisk na odejście od metody podającej,
  • podpowiedzi materiałów, z których warto skorzystać realizując dane zagadnienie w postaci łamigłówek manualnych, gier, zagadek oraz innych materiałów wspierających nabycie i opanowanie wiedzy i umiejętności
  • manual dla nauczycieli i rodziców umożliwiający adaptację materiałów do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dziecka.
 
Pliki do pobrania