Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja projektu Nowa Energia – relacja
2023-11-23
Za nami kilka dni poświęconych edukacji, przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej. Wszystko za sprawą dwóch realizowanych przez nas projektów - Nowa Energia i Better Cooperate. Rezultaty pierwszego z nich przedstwiliśmy wczoraj w uroczystych okolicznościach - zapraszamy na relację. 
Wczoraj, we wtorek 22 listopada odbyła się konferencja projektu Nowa Energia. Głównym punktem wydarzenia była prezentacja najlepszych projektów młodzieżowy, które wygrały w konkursie jaki organizowaliśmy we wrześniu 2023 roku.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji, które działają na rzecz edukacji i wsparcia dzieci i młodzieży. Co nas bardzo cieszy – w konferencji wzięła udział bardzo liczna grupa młodych ludzi z nauczycielami – realizatorzy projektów społecznych w ramach projektu Nowa Energia.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o edukacji, spółdzielczości i to również tej uczniowskiej, ekonomii społecznej i działalności III sektora oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz edukacji.

Podczas wydarzenia przedstawiliśmy (właściwie to sami realizatorzy – młodzież z wielkopolskich szkół) rezultaty projektu Nowa energia: rozwijanie i wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych wśród młodzieży.

W wydarzeniu uczestniczyli również Partnerzy naszego międzynarodowego projektu Better Cooperate (realizowany w ramach programu Erasmus+ w obszarze edukacji). Więcej informacji o projekcie już wkrótce na naszej stronie.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie Prezesa SNRSS Przemysława Piechockiego oraz Koordynatorki działań edukacyjnych w SNRSS i Projektu Nowa Energia i Better Cooperate Anny Dranikowskiej. Przedstawiciele naszej organizacji przedstawili jak działania edukacyjne z przedsiębiorczości społecznej stały się kierunkiem strategicznym działań Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.Następnie mogliśmy poznać pierwsze z nagrodzonych inicjatyw młodzieżowych w ramach Projektu Energia Społeczna.
 
Pierwsze zaprezentowały się dwie grupy z Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu.
„Słoneczna kawiarenka” to projekt, którego celem było uatrakcyjnienie i poszerzenia oferty sklepiku szkolnego. Organizacja regularnych wydarzeń – kawiarenki, podczas której uczniowie będą sprzedawać własne wypieki, które przygotują w ramach zajęć szkoły przysposabiającej do pracy, na lekcji gotowania. Uczniowie zadbali o dostępność nowej oferty sklepiku. Przygotowali udogodnienia dla osób, które mają trudności z komunikacją. Użyli oznaczeń potrzebnych dla osób korzystających z komunikacji alternatywnej, w tym obrazki i wyjaśnienia w czytelnej dla nich formie.Druga grupa z tej szkoły przygotowała projekt – „Sekretariat na 102”. Inicjatywa ta pozwoliła na stworzenie w szkole bezpiecznej przestrzeni dla uczniów z niepełnosprawnościami, które chciałyby zrealizować praktyki z pracy biurowej, obsługi sekretariatu, pracy administracyjnej. Przygotowane i dostosowane pomieszczenie pozwala na przeprowadzenie praktyk w warunkach chronionych, które byłyby trudne do zrealizowania w innym miejscu. Uczniowie mogą od teraz ćwiczyć obsługę urządzeń biurowych i realizację obowiązków na stanowiskach administracyjnych. Powstały sekretariat, biuro na 102 to inicjatywa jaką uczniowie chcą stale rozszerzać w zależności od potrzeb ich i ich kolegów.Trzecim projektem jakiego rezultaty poznaliśmy był „Śniadanie daje moc” przygotowany przez „Ekipę Mocniaków” ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku. Celem tej inicjatywy było zaplanowanie a następnie przeprowadzenie wydarzenia promującego zdrowe odżywianie. Uczniowie szczególną uwagę poświęcili śniadaniom, których jedzenie stanowi kluczowy (z czym się w pełni zgadzamy) zdrowy nawyk w codziennym żywieniu. Podczas dnia zdrowej kanapki przygotowali wraz z lokalnym Kołem Gospodyń Wiejskich i rodzicami kanapki dla uczniów, by każdy mógł tego dnia zjeść zdrowe i pyszne działania. Wydarzenie zapoczątkowało serię działań na rzecz zdrowego odżywiania w szkole.

Po krótkiej przerwie odbył się panel dyskusyjny: przedsiębiorczość społeczna – edukacja do wartości. Goście: Jakub Schimanek - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Sylwia Frankowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Anna Janiak – Spółdzielnia Socjalna Furia; prowadzenie – Zbyszek Prałat – Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.Następnie swoje projekty przedstawiły dwie grupy uczniów.

„Ślady czasu” to projekt realizowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. Uczennice klas VI i VII działające w SU „Idaberg” przygotowały projekt międzypokoleniowy. Zaprosiły do wspólnego działania lokalnych seniorów.
W ramach projektu wykonali, po wcześniejszych warsztatach, z floryską stroiki na groby kierskich Powstańców Wielkopolskich (Kiekrz koło Poznania), by czcić pamięć lokalnych bohaterów.
Inicjatywa zakłada wiele działań towarzyszących – konkurs gwary wielkopolskiej wśród uczniów, realizowany przy wsparciu seniorów.
Głównym celem projektu jest pomoc seniorom i uczniom szkoły w lepszym wzajemnym poznaniu się i zrozumieniu. Przywrócenie szkole funkcji integrującej lokalne środowisko, aktywizacja osób starszych przez wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia, i pamięć o zmarłych przodkach.
Ciekawostka: nazwa spółdzielni uczniowskiej „Idaberg” została zaczerpnięta z lokalnej legendy o nieszczęśliwie zakochanych – chłopaku Bergu i dziewczynie Idzie, której rodzice nie pozwalali na małżeństwo z nim. https://www.kiekrz.info/?page_id=390


 
Ostatnim prezentowanym projektem podczas wydarzenia była „Szczęśliwa Torebka” realizowana przez uczniów z Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu.
Realizatorkami tego projektu były uczennice klasy 2 i 3 o profilach policyjnych i strażackich. W realizację projektu włączyło się aż 18 osób. Zadanie polegało na przygotowaniu, a następnie uszyciu worków drenażowych dla kobiet po mastektomii, które poprawiają komfort fizyczny i psychiczny pacjentkom.
Członkowie grupy i inne zaangażowane w projekt osoby na początku przeszkoliły się w podstawach szycia, obsługi maszyn do szycia (uczniowie uczyli się wzajemnie od siebie, korzystali z pomocy rodzin i znajomych).
Po przygotowaniu toreb uczniowie przy współpracy ze Stowarzyszeniem kobiet chorych na raka piersi „Rakujemy jak chcemy”, przekazali torby na oddział onkologiczny.  Grupa chce kontynuować działanie – już teraz szuka sposobu na zyskanie wsparcia, by móc szyć więcej toreb i pomóc większej liczbie kobiet.
Co jest super wiadomością i za co trzymamy bardzo mocno kciuki – w szkole uczniowie chcą stworzyć spółdzielnię uczniowską. Pomysł szczęśliwej torebki może więc już wkrótce stać się filarem tworzonej SU.Na zakończenie wydarzenia przedstawiciele SNRSS opowiedzieli o spółdzielczości uczniowskiej, ekonomii społecznej i jej roli w edukacji. Zbigniew Prałat przedstawił szanse i wyzwania spółdzielczości uczniowskiej w Polsce.
Anna Dranikowska przedstawiła uczestnikom nasze międzynarodowe działania na rzecz edukacji. Projekt Better Cooperate jaki rozpoczęliśmy realizować w tym miesiącu jest szansą na stworzenie nowych narzędzi pozwalających na edukację o przedsiębiorczości społecznej wśród młodych ludzi.Wszystkim uczestnikom jeszcze raz bardzo dziękujemy. Szczególnie najmłodszym – grupom, które zaprojektowały tak wspaniałe inicjatywy społeczno-gospodarcze. Oglądanie efektów Waszej pracy było niezwykle inspirujące – bardzo dziękujemy!

Więcej informacji o projekcie, konkursie i naszych działaniach na rzecz edukacji i spółdzielczości uczniowskiej znajdują się na stronie https://przedsiebiorczosc-spoleczna.pl/