Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Otrzymaliśmy dotację z KPO
2023-12-19

Informujemy, że wniosek Stowarzyszenia ”Ekonomia Społeczna w akcji: Wsparcie, Innowacje, Wzrost” otrzymał dofinansowanie w ramach Krajowego Programu Odbudowy na lata 2022-2025. Pozyskana dotacja wynosi 169 060,00 PLN.

Otrzymane środki planujemy wydatkować na zakupy inwestycyjne tj. zakup używanego pojazdu z napędem elektrycznym lub hybrydowym do przewozu osób, w tym osób z niepełnosprawnościami poruszających się na wózkach inwalidzkich. Część środków zostanie wykorzystana na wydatki bieżące związane z poprawą jakości świadczenia usług m.in. zakup sprzętów multimedialnych (monitor interaktywny wraz ze statywem jezdnym i projektor), wymianę oświetlenia na energooszczędne czy baterii łazienkowych z czujnikiem czasowym automatycznie zatrzymującym strumień wody. Ponadto planujemy wdrożenie innowacyjnego narzędzia do komunikacji z interesariuszami z użyciem aplikacji/ platformy typu DISCORD. Natomiast usługi Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej zostaną rozszerzone o możliwość korzystania z zakupionej platformy zamówień publicznych.

Całość zakupów zostanie sfinansowana w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025, którego celem jest umożliwienie podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom zatrudnienia socjalnego, budowania odporności na zmiany zachodzące na rynku oraz zapewnienie instrumentów wsparcia pozwalających na rozwój działalności.

Na bieżąco będziemy informować o efektach naszych działań, które zakończą się do 30 listopada 2024 r.