Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ankieta dot. potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w kontekście zielonej transformacji
2024-01-10
W imieniu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) zachęcamy do wypełenienia ankiety dotyczącej potrzeb mikro i małych przedsiębiorstw w kontekście zielonej transformacji.
Celem tej ankiety jest zidentyfikowanie potrzeb osób pracujących w mikro i małych podmiotach ekonomii społecznej, w zakresie stopnia ich przygotowania do wprowadzenia zielonej transformacji do codziennego funkcjonowania PES.

Link do ankiety: TUTAJ

Chodzi o takie umiejętności i wiedzę, które pozwolą „zazielenić” podmiot ekonomii społecznej – czyli sprawić, że będzie on działać bardziej ekologicznie, oszczędnie, gospodarnie w kontekście zasobów naturalnych.

„Zazielenianie” może odnosić się do różnych wymiarów: procesów produkcyjnych, produktu końcowego lub usług świadczonych przez przedsiębiorstwo/organizację, praktyk zakupowych  związanych z łańcuchami dostaw, itp.

Badanie prowadzimy w ramach międzynarodowego projektu pn. „SKI.F.T.”. Realizujemy go wspólnie z partnerami z Danii, Włoch i Belgii. Wyniki z wypełnionej przez Państwa ankiety posłużą nam do opracowania oferty doradczej i szkoleniowej.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktują się z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE).

Osoba do kontaktu – Pani Urszula Fila-Kicman urszula.fila@fise.org.pl


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie poglądami i opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub EISMEA (Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Innowacji i MŚP). Ani Unia Europejska, ani EISMEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.