Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Fundacja Stocznia: Rozmowy wokół ekonomii społecznej
2024-01-31
Na zaproszenie Fundacji Stocznia uczestniczymy w cyklu spotkań i wspólnego poszukiwania rozwiązań, dotyczących kluczowych problemów rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej. Wczoraj odbyło się pierwsze z nich.
Fundacja Stocznia ralizuje Program Business Unusual, którego celem jest m.in. zaprojektowanie mikrozmian w ekosystemie ekonomii społecznej w Polsce, w związku z tym zostaliśmy zaproszeni jako eksperci w dziedzinie ekonomii społecznej do wspólnego poszukiwania rozwiązań, dotyczących kluczowych problemów rozwojowych podmiotów ekonomii społecznej.Wraz z przedstawicielkami i przedstawicielami administracji rządowej, regionalnej, organizacji eksperckich wspierających ekonomię społeczną, jak i samych przedsiębiorców i przedsiębiorczyń społecznych mogliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym potrzeb ekonomii społecznej, szczególnie w kontekście nowych nowych narzędzi wsparcia. 

Stajemy bowiem przed niestandardowym zadaniem wspólnego namysłu nad poszukiwaniem rozwiązania, które mogłoby realnie wzmocnić rozwój przedsiębiorczości społecznej i być jednocześnie komplementarne z funkcjonującym już systemem wsparcia. Może dzięki temu uda się rozwiązać jakiś istotny problem, z którym często borykają się przedsiębiorcy społeczni, zarówno na poziomie zewnętrznym, funkcjonując na rynku, jak i wewnętrznym (jak np. finanse czy pracownicy).

Cieszymy się, że możemy być częścią tak ważnych dyskusji.Spotkanie moderowała Karolina Cyran-Juraszek.