Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WŁĄCZNIK 2.0: Podpisaliśmy umowę!
2024-02-09
Przemysław Piechocki, prezes naszego Stowarzyszenia podpisał wczoraj umowę na realizację projektu w ramach konkursu „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych”. Oficjalnie rozpoczynamy działania w ramach WŁĄCZNIKA 2.0. Projekt realizujemy w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.


Wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami 6 inkubatorów innowacji społecznych oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
podpisaliśmy umowy na realizację projektów w ramach konkursu „Inkubacja i akceleracja innowacji społecznych”.

"Słusznie mówi się o inwestycjach w twardą infrastrukturę, ale jest cały obszar inwestycji równie ważnych – inwestycji w ludzi. Inwestycji w edukację, przeciwdziałanie wykluczeniu, inwestycji które pozwalają jednym ludziom podać rękę innym ludziom. Efekt takich inwestycji jest niesamowity, budujący wartość, której bardzo dzisiaj w Polsce potrzebujemy – kapitał społeczny" – mówiła podczas spotkania minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zespół innowacji przygotowuje nową, kompleksową ofertę wsparcia dla innowatorów społecznych. Już w marcu będziemy zapraszać na maratony innowacji i spotkania animacyjne wokół innowacji społecznych, a w maju ogłosimy nowy konkurs grantowy.

Inkubator Włącznik 2.0. będzie miejscem poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań przyszłości takich jak kryzys klimatyczny, sprawiedliwa transformacja, deinstytucjonalizacja i rozwój nowych usług społecznych, kryzys demograficzny, walka z nierównościami społecznymi, rozwój edukacji włączającej, wzmacnianie zdrowia psychicznego. 

Planujemy III nabory pomysłów na innowacyjne rozwiązania, w ramach których powstanie ok. 40 rozwiązań, z których inspiracje będą mogły czerpać kolejne środowiska i społeczności w całej Polsce.

Włącznik 2.0. to:

  • ok. 40 nowych innowacyjnych rozwiązań aktywizujących osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
  • 10 rozwiązań z obszaru włączenia społecznego rozwijanych na większą skalę w ramach naszego włącznikowego Akceleratora,
  • 6 rozwiązań upowszechnianych na szeroką skalę i włączanych do głównego nurtu polityk publicznych.