Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Promowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w całej UE!
2024-04-11

Komisja Europejska z radością ogłasza uruchomienie #WeBuySocialEU - kompleksowej inicjatywy mającej na celu wspieranie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych w całej Unii Europejskiej.Głównym celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości korzyści wynikających ze społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych wśród nabywców publicznych w całej UE. Przewodząc tej inicjatywie, Komisja Europejska stara się inspirować krajowe, regionalne i lokalne instytucje zamawiające do płynnego włączania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych do ich polityk i praktyk w zakresie zamówień publicznych. Ponadto Komisja Europejska dąży do umożliwienia podmiotom ekonomii społecznej skutecznego dostępu do rynków zamówień publicznych.
 
W 12 państwach członkowskich UE zostaną zorganizowane dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia i wydarzenia uświadamiające na temat społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Wydarzenia te będą starannie dobierane tak, aby uwzględnić wyjątkowe potrzeby i kontekst każdego kraju, a ich nadrzędnym celem będzie wypełnienie luk w zrozumieniu i wdrażaniu.
 
Chociaż społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne zyskują na popularności w całej UE, Komisja Europejska przyznaje, że poziom świadomości i możliwości wdrażania znacznie się różnią. Poprzez ukierunkowane wydarzenia szkoleniowe i wszechstronną kampanię komunikacyjną Komisja Europejska dąży do wspierania bardziej spójnego zrozumienia i przyjęcia zasad społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
 

Bądź na bieżąco z aktualizacjami i śledź nasze konta na Facebooku i LinkedIn, ponieważ Komisja Europejska kontynuuje wysiłki na rzecz uczynienia społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych kamieniem węgielnym praktyk w zakresie zamówień publicznych w całej UE.