Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Socially Driven Green Labs – konferencja podsumowująca projekt
2024-04-23

Za nami udział w konferencji SDG Labs zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Konferencja była podsumowaniem międzynarodowego projektu poświęconego rozwijaniu zielonych kompetencji w sektorze ekonomii społecznej.W ramach badań
podjęliśmy próbę zdefiniowania obecnych niedoborów zielonych umiejętności wśród osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej, co ma ogromne znaczenie dla realizacji transformacji ekologicznej. Równie istotne były działania edukacyjne adresowane do kadry akademickiej i studentów kierunków związanych z ekonomią społeczną. Niezależnie od tego czy będą oni w przyszłości pracownikami, zleceniodawcami czy tylko klientami przedsiębiorstw społecznych, ich kompetencje mogą dać sektorowi impuls do wdrożenia nowych rozwiązań.


W czasie projektu opracowaliśmy następujące produkty:
  • Raport badawczy dotyczący kompetencji sektora w zakresie zielonych umiejętności
  • Galerię dobrych praktyk
  • Podręcznik dla nauczycieli i kursy MOOC w następujących obszarach: ekonomia cyrkularna, zrównoważone budownictwo, zrównoważone systemy żywieniowe, energia odnawialna oraz wartości ekonomii społecznej.
  • Modele symulacji rozwoju przedsiębiorstw społecznych
  • Kursy online testowane podczas szkoły letniej w Pradze.

Projekt realizowany był w międzynarodowym partnerstwie: Uniwersytet im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (lider), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Pradze, Uniwersytet Macedoński z Grecji, Stimmuli (Grecja), SDT (Belgia) oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.


Zapraszamy na stronę www projektu do zapoznania się z jego rezultatami -> tu link