Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Sukces Projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności
2013-02-20

19 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie Regionalnej Sieci Tematycznej, która zatwierdziła projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z partnerami, do których należało również Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 

Pozytywną opinię dotyczącą projektu wydał niezależny ekspert spoza Wielkopolski. Przesądziło to o pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez członków Sieci. Oznacza to, że rozwiązania wypracowania przez realizatorów projektu zostaną wcielone w życie.

Informacji dotyczących Modelu Preinkubacji/Inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym udzielali Jakub Modrzyński - Koordynator Projektu oraz Izabela Chrzanowska i Marta Palimąka z Poznańskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wkrótce na naszych stronach ukażą się publikacje dotyczące stosowania wypracowanych w Projekcie rozwiązań!

Gratulujemy całemu zespołowi WCES!

Projekt Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności rozpoczął się w 2011 roku, zakończy się w marcu 2013 roku.