Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Na I Konińskim Kongresie Kobiet nie mogło zabraknąć ekonomii społecznej!
2013-02-25
Historia organizacji I Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet wskazywała, że będzie to prawdopodobnie jednorazowa, incydentalna impreza skupiająca kobiety różnych opcji politycznych, wyznań, pochodzenia, miejsca zamieszkania. Otóż nic bardziej mylnego, bowiem od czerwca 2009 r. kobiecy ruch kongresowy działa prężnie i umacnia się nie tylko w naszym kraju, ale również w Czechach i na Węgrzech.
Ruch inspiruje i motywuje kobiety do zabierania głosu z jednej strony w kwestiach publiczno-politycznych i społecznych, w których ich głos był dotąd niesłyszalny, z drugiej strony w kwestiach osobistych w myśl hasła „prywatne jest polityczne”. W sobotę, 23 lutego br., przyszedł czas na Konin.  To właśnie w Koninie, w Domu Kultury Oskard po raz pierwszy zabrzmiało hasło: Aktywność, Przedsiębiorczość, Niezależność za sprawą I Konińskiego Kongresu Kobiet.

Zapraszamy na relację Dominiki Jackowskiej.

Kongres zgromadził prawie czterysta gościń, choć nie zabrakło też mężczyzn . Owocem spotkania w subregionie konińskim było określenie kilkudziesięciu postulatów dotyczących jakości życia politycznego, zdrowotnego, społecznego, kulturalnego, jak i równego traktowania kobiet w domu i pracy. Gościniami Kongresu były między innymi krytyczka literacka Kazimiera Szczuka, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka czy Profesor Monika Płatek, prawniczka i wykładowczyni akademicka. Nie zabrakło także reprezentantek kobiecych NGO i lokalnych feministek: Anity Kucharskiej-Dziedzic ze Stowarzyszenia Baba, Sylwii Frankowskiej, Stowarzyszenie ONA- Otwarta, Nowoczesna, Aktywna, Aliny PulcerzeStowarzyszenia Magnolia. W drugim panelu zaprezentowały się także dobrze znane koninianki - wśród nich była Małgorzata Waszak, starosta koniński, Elżbieta Streker-Dembińska, posłanka VI kadencji Sejmu RP czy Urszula Adamska, emerytowana polonistka, reprezentantka Uniwersytetu III Wieku.

 
Kongres rozpoczęła projekcja kilkuminutowego filmu o IV Kongresie Kobiet oraz historia i prezentacja działalności Stowarzyszenia Kongres Kobiet, którą poprowadziła Magdalena Milewska z warszawskiego Biura Kongresu (film dostępny: http://www.kongreskobiet.pl/).

Podczas całodniowego Kongresu poprowadzono trzy panele tematyczne. Podczas pierwszego z nich rozmawiano o parytetach, przemocy wobec kobiet, zmianach w konkordacie, stereotypach, równości i polityce. Nie zabrakło dosadnych słów pod adresem polityków reprezentujących opieszałe podejście w kwestii wprowadzenia ustawy parytetowej, która wyrównałaby szanse kobiet pretendujących do najwyższych stanowisk, a nie tylko dawała legislacyjną zgodę na „zatykanie” list wyborczych kobiecymi nazwiskami. Agnieszka Grzybek podjęła oprócz problematyki praw politycznych Polek również temat łamania praw reprodukcyjnych kobiet w Polsce. Jak podkreślały panelistki, problemem kobiet w Polsce jest niewystarczający dostęp do edukacji seksualnej i antykoncepcji oraz najbardziej restrykcyjna w Unii Europejskiej ustawa antyaborcyjna, łamiąca według Amnesty Internationial prawo kobiet do godności i samostanowienia. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz skupiła się na zapowiedzianych przez rząd zmianach prawnych zwiększających bezpieczeństwo kobiet, zwłaszcza dotyczących ścigania sprawców przemocy seksualnej z urzędu (nie na wniosek ofiary jak dotychczas). Pełnomocnik wskazywała tutaj na podpisaną, chociaż jeszcze nieratyfikowaną Konwencję o Przeciwdziałaniu Przemocy Wobec Kobiet. Duży aplauz i uznanie publiczności zdobyła Anita Kucharska-Dziedzic z lubuskiej organizacji Baba, która odważnie zamanifestowała przeciwko politycznej hipokryzji polityków wobec ruchu kobiecego. Zaapelowała o budowanie silnych struktur skupiających środowiska kobiece, stanowiących siłę polityczną, z którą zasiadający wciąż w większości w parlamencie mężczyźni będą musieli się liczyć.

 
Na kolejny panel zaproszono kobiety przedsiębiorcze, obecne i aktywne w biznesie i życiu publicznym, dążące do prokobiecych zmian w swoich lokalnych środowiskach. Po co? Odpowiedź to powrót kobiet na rynek pracy, zwiększanie ich roli w życiu społecznym i politycznym, aktywizacja, osobisty rozwój, zmniejszenie dylematów codziennych takich jak: „praca czy dom?”. Duże zainteresowanie wzbudziła inicjatywa uruchomienia w minionym roku żłobka dla dzieci pracowniczek i pracowników przedsiębiorstwa SOLARIS w Poznaniu, które pozyskało środki na ten cel, przyczyniając się do rozwiązania problemu braku miejsc w publicznych żłobkach, z którym borykali się zatrudnieni w SOLARIS rodzice. O inicjatywie opowiedziała Krystyna Woźniak – Członkini Zarządu.
 


Ostatni panel poświęcony został „stereotypom i ich wylęgarniom”. Kazimiera Szczuka z Krytyki Politycznej podjęła problem negatywnego wpływu stereotypów płci na podział życia społecznego na sferę publiczną, przynależną mężczyznom, oraz sferę domową, w której mają realizować się kobiety. Z kolei Marzena Chińcz, redaktorka Femki, zgodnie z przesłaniem Trzeciej Fali Feminizmu, zwróciła uwagę na stereotypy kształtowane i powielane przez media masowe i kulturę popularną, które są nośnikiem przesłania, że kobiecość określana jest przez nienaganny, poddawany ogólnej ocenie i presji, wygląd zewnętrzny. Kolejna panelistka, profesor prawa UW Monika Płatek, mówiła o stereotypach z punktu widzenia (nie-) równości prawa polskiego, podkreślając fakt pozornej tylko neutralności prawa ze względu na płeć.  Uczestnicy i uczestniczki Kongresu z sentymentem wysłuchali historii panelistki – Marianny Dobrowolskiej, 80-letniej emerytowanej polonistki, która zaprezentowała się w oryginalnym wielkopolskim stroju ludowym z początków XX wieku. Pani Marianna w zabawny sposób i z wielkim dystansem opowiedziała o swojej determinacji i dążeniach do samorealizacji, o podróżach na daleką Syberię, gdzie uczyła języka polskiego. Polonistka pokazała charakterystyczną dla niej przedsiębiorczość i zaradność w dążeniu do życiowego spełnienia, zapowiadając kolejną życiową podróż na Wschód.

Podsumowaniem Kongresu było ogłoszenie czterech postulatów I Konińskiego Kongresu Kobiet kierowanych do władz samorządowych i rządowych:
1. Podejmowania działań mających na celu łamanie stereotypów  płci oraz kreowanie akceptacji dla aktywności zawodowej, społecznej i politycznej kobiet.
2. Tworzenia warunków ułatwiających kobietom podejmowanie pracy i realizację ambicji zawodowych.
3. Zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych i profilaktyki zdrowotnej.
4. Udzielanie szczególnego wsparcia dla inicjatyw organizacji pozarządowych:
a)      wspierających niepełnosprawnych i rodziny opiekujące się nimi,
b)      poprawiających jakość życia seniorek i seniorów,
c)      zapewniających opiekę i wsparcie kobietom i ich rodzinom, dotkniętym przemocą.

Kongres zakończył energetyzujący jak zwykle pokaz mody podopiecznych Fundacji Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” z Konina i pokaz filmu „Siła kobiet”. Nasze Stowarzyszenie z przyjemnością zaangażowało się w Kongres. Przy wsparciu Spółdzielni Socjalnej „Otwarci” promowaliśmy przedsiębiorczość społeczną kobiet jako alternatywę dla przedsiębiorczości komercyjnej. Na naszym stoisku uczestnicy i uczestniczki Kongresu mogły poznać nasz Ośrodek, dowiedzieć się dlaczego warto postawić na ekonomię społeczną oraz poznać dobre praktyki w zakresie aktywności kobiet w sektorze gospodarki społecznej. Swoją premierę podczas Kongresu miała publikacja „Ekonomia społeczna jest dla kobiet!”

„Siłą kongresu i największą wartością kongresu jest solidarność kobiet” – podsumowała Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka. Dlatego już teraz warto przypomnieć o V Kongresie Kobiet, który odbędzie się 14-15 czerwca 2013r w PKiN w Warszawie.