Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Bezpłatne porady dla PES-ów i osób fizycznych
2013-02-28

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych porad świadczonych przez specjalistów naszego Ośrodka

Zakres porad obejmuje między innymi:

  1. 1.       Porady z zakresu prawa
    1. Zakładanie i rejestracja, zmiany statutu spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń
      i fundacji
    2. Konsultowanie bieżącej działalności spółdzielni z perspektywy zapisu prawa
      w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach Socjalnych, Prawo spółdzielcze, Prawo zamówień publicznych, Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawę o fundacjach, a także Ustawę o pożytku publiczny i wolontariacie
    3. Konsultacja umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej

 

  1. 2.       Pozyskiwanie funduszy dla organizacji pozarządowych:
    1. Działalność gospodarcza
    2. Działalność odpłatna/nieodpłatna
    3. Fundusze unijne
    4. Pozyskiwanie dofinansowania z PFRONU, PUP-u i innych instytucji

 

3.       Porady z zakresie promocji i marketingu

    1. Budowanie wizerunku dzięki Internetowi i obecności w mediach społecznościowych
    2. Współpraca z biznesem na zasadzie CSR
    3. Konsultowanie rozwiązań biznesowych
    4. Tworzenie partnerstw lokalnych.

 

Kontakt

61 887 11 66