Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Bezpłatne porady dla PES-ów i osób fizycznych
2013-02-28

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z bezpłatnych porad świadczonych przez specjalistów naszego Ośrodka

Zakres porad obejmuje między innymi:

 1. 1.       Porady z zakresu prawa
  1. Zakładanie i rejestracja, zmiany statutu spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń
   i fundacji
  2. Konsultowanie bieżącej działalności spółdzielni z perspektywy zapisu prawa
   w oparciu o Ustawę o Spółdzielniach Socjalnych, Prawo spółdzielcze, Prawo zamówień publicznych, Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawę o fundacjach, a także Ustawę o pożytku publiczny i wolontariacie
  3. Konsultacja umów cywilnoprawnych zawieranych przez podmioty ekonomii społecznej

 

 1. 2.       Pozyskiwanie funduszy dla organizacji pozarządowych:
  1. Działalność gospodarcza
  2. Działalność odpłatna/nieodpłatna
  3. Fundusze unijne
  4. Pozyskiwanie dofinansowania z PFRONU, PUP-u i innych instytucji

 

3.       Porady z zakresie promocji i marketingu

  1. Budowanie wizerunku dzięki Internetowi i obecności w mediach społecznościowych
  2. Współpraca z biznesem na zasadzie CSR
  3. Konsultowanie rozwiązań biznesowych
  4. Tworzenie partnerstw lokalnych.

 

Kontakt

61 887 11 66