Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: Ochrona Danych Osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej
2013-02-28

W związku z licznymi zapytaniami i zgłaszanym zapotrzebowaniem serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu „Ochrona Danych Osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej” organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Szkolenie odbędzie się: 21 marca 2013 roku

Trener: Bartosz Sadowski

Szkolenie: „Ochrona Danych Osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

 

Ramowy program zajęć:

1. NOWELIZACJA ustawy o ochronie danych osobowych – cele, założenia i konsekwencje.

2. CZEGO I KOGO dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych - zakres przedmiotowy i podmiotowy ochrony danych osobowych.

3. KONFLIKT pomiędzy ochroną danych osobowych a dostępem do informacji publicznej – pojęcie informacji publicznej, granice udostępniania informacji publicznej, zasady rozstrzygania konfliktu tych wartości. 

4. OCHRONA DANYCH - wyjaśnienie i praktyczne stosowanie podstawowych pojęć:

 • danych osobowych, w tym danych osobowych wrażliwych
 • administratora danych i administrującego danymi
 • przetwarzania danych osobowych
 • zbioru danych
 • powierzenia przetwarzania danych
 • udostępniania danych

5. ADMINISTRATOR DANYCH - praktyczne wykonanie obowiązków nałożonych na administratorów danych:

 • obowiązek legalnego przetwarzania danych osobowych
 • obowiązki informacyjne (wzorcowe klauzule, najczęściej popełniane błędy przez administratorów danych)
 • obowiązki „szczególnej staranności”
 • obowiązek zabezpieczenia danych osobowych
 • rejestracja zbiorów danych (omówienie formularza zgłoszenia)

6. PRAWA KONTROLNE osób, których dane dotyczą:

 • katalog praw ze wskazaniem ich rodzaju, przesłanki i treść
 • tryb i zasady postępowania w sytuacji wystąpienia żądania bądź roszczenia kontrolnego osoby, której dane dotyczą
 • obowiązki administratora w sytuacji wystąpienia żądania bądź roszczenia kontrolnego osoby, której dane dotyczą

7.  KONTROLA zgodności przetwarzania danych osobowych przez GIODO:

 • zadania i kompetencje GIODO
 • przesłanki i tryb kontroli
 • rodzaje kontroli, zakres przedmiotowy kontroli
 • uprawnienia inspektorów
 • uprawnienia kontrolowanego administratora danych
 • konsekwencje przeprowadzonej kontroli

8.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ za niezgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych:

 • karna
 • administracyjna
 • dyscyplinarna
 • odszkodowawcza

9.  ZABEZPIECZENIA. Wymagania ustawowe w zakresie tradycyjnego przetwarzania danych osobowych. Wymagania związane z ochroną danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym.

10. DOKUMENTACJA ochrony danych osobowych - polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – zasady opracowywania i wdrażania dokumentów, wymagane i zalecane elementy.

 

Szkolenie adresowane jest do osób fizycznych planujących założyć podmiot ekonomii społecznej lub zainteresowanych tematyką szkolenia. Chętnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@spoldzielnie.org do dnia 15 marca 2013 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!


Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące w/w szkoleń.

 

Pliki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszeniowy – „Ochrona Danych Osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej”
 2. Agenda szkolenia - „Ochrona Danych Osobowych w Podmiotach Ekonomii Społecznej”

 

 

 

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i odbywają się w ramach projektu „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II”

 

Pliki do pobrania