Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Strategia wdrażania projektu Innowacje dla WTZ obroniona!
2013-03-07
Z radością informujemy, że nasza obrona strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ przed Krajową Siecią Tematyczną Zatrudnienie i Integracja Społeczna zakończyła się sukcesem.

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania mechanizmu aktywizacji zawodowej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej poprzez stworzenie innowacyjnego modelu spółdzielni socjalnych zatrudniających uczestników WTZ . Obrona strategii odbyła się 5 marca br. w Warszawie. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Członkowie Krajowej Sieci Tematycznej byli zainteresowani problematyką aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu narzędzi ekonomii społecznej oraz szczegółami dotyczącymi samego modelu współpracy między WTZ, a powstającą przy WTZ spółdzielnią socjalną. Na pytania członków KST i ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odpowiadali Przemysław Piechocki, koordynator projektu i Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych. Ekspertka oceniająca projekt przedstawiła na forum KST charakterystykę złożonej strategii, podkreślając mocne strony proponowanych przez nas rozwiązań i nie wnosząc żadnych zastrzeżeń do treści strategii. Dyskusja wokół projektu potwierdziła kluczowe wnioski tej prezentacji, w związku z czym pierwszy raz w historii Krajowej Sieci Tematycznej "Zatrudnienie i integracja społeczna" przyjęto strategię wdrażania projektu bez stawiania dodatkowych warunków. Gratulujemy zespołowi pracującemu nad strategią wdrażania projektu i życzymy dalszych sukcesów w jego realizacji.

Projekt Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ przeszedł 8-miesieczną fazę badań i diagnoz, następnym etapem będzie praca merytoryczna z grupami inicjatywnymi przygotowującymi się do założenia spółdzielni socjalnych, które będą zatrudniać osoby niepełnosprawne intelektualnie. "Pozytywnie zaskoczyło nas ogromne zainteresowanie projektem ze strony Warsztatów Terapii Zajęciowej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele WTZ, którzy się do nas zgłaszają podkreślają, że utworzenie spółdzielni socjalnej będzie dla nich szansą na polepszenie rezultatów pracy z uczestnikami, na wykorzystanie potencjału podopiecznych już gotowych do pracy oraz możliwością przyjmowania kolejnych, oczekujących latami na listach rezerwowych" - podkreśla Malwina Pokrywka, specjalistka ds. merytorycznych. W obliczu barier, których doświadczają osoby niepełnosprawne intelektualnie na otwartym rynku pracy oraz wyczerpanej liczby miejsc na rynku chronionych, udział w projekcie Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ to okazja do wdrożenia przez środowiska zainteresowane aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych własnego systemu tworzenia miejsc pracy dla swoich podopiecznych.

Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji projektu. Dodatkowe informacje znajdują się również na stornie internetowej projektu: www.wtz.spoldzielnie.org