Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytania ofertowe: WOES II
2012-04-16

W związku z realizacją projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II ramach programu operacyjnego 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłaszamy nabór ofert na: 

  1. Świadczenie usług marketingowych z tworzenia wizerunku kompleksowej identyfikacji wizualnej i tworzenia stron internetowych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.
  2. Świadczenie usług doradczych z zakresu prawa, księgowości i finansów, zarządzania, marketingu, motywacji i coachingu na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych założeniem, funkcjonowaniem i działalnością w sektorze ekonomii społecznej
  3. Świadczenie usług prawno-finansowych z zakresu prowadzenia rachunkowości, księgowości i doradztwa podatkowego na rzecz podmiotów ekonomii społecznej
  4. Realizację usług hotelarskich i gastronomicznych oraz najmu sal na potrzeby organizacji szkoleń podstawowych i specjalistycznych w ramach wsparcia szkoleniowo – doradczego
  5. Przeprowadzenie szkoleń merytorycznych z zakresu specyfiki zakładania, funkcjonowania oraz szeroko pojętej działalności i podmiotów ekonomii społecznej.

 

Termin składania ofert upływa 30 kwietnia 2012 roku o godzinie 15.30. Oferty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie zwycięzcy nastąpi najpóźniej do 4 maja 2012 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące każdej z ofert znajdują się w załącznikach.