Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe-WOES II
2012-08-01

W związku z realizacją projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II ramach programu operacyjnego 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłaszamy nabór ofert na: 

przeprowadzenie oferty na przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu specyfiki zakładanie oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych. 

Celem szkoleń jest kompleksowe przygotowanie osób fizycznych i/lub osób prawnych do założenia i prowadzenia spółdzielni socjalnych. 

Termin składania ofert upływa 31 sierpnia 2012 roku o godzinie 15.30. Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Zamawiajacego. Wybór najkorzytniejszej oferty i ogłoszenie wyników postępowania nastąpi najpóźniej do 7 września 2012 roku.