Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe – organizacja i rozwój współpracy z partnerem włoskim
2012-09-01

W związku z realizacją projektu: „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013  zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i rozwój współpracy z partnerem włoskim w ramach komponentu ponadnarodowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań specjalisty ds. współpracy ponadnarodowej obejmujących organizację i rozwój współpracy ponadnarodowej z partnerem Projektu we Włoszech: Consorzio Nationale della Cooperazione Sociale Gino Matarelli.

 

Obowiązki wykonawcy:

 

a)      rzeczowa organizacja i/lub nadzór nad realizacją wszystkich form współpracy ponadnarodowej zgodnie z harmonogramem oraz szczegółowymi wytycznymi Zamawiającego, w szczególności:

  •  badań, analiz i ekspertyz włoskiego sektora ekonomii społecznej,
  •  warsztatów wymiany doświadczeń i transferu dobrych praktyk,
  •  transferu innowacyjnych profilów działalności gospodarczej spółdzielni socjalnych we Włoszech;

b)      pomiar produktów współpracy ponadnarodowej: badań, ekspertyz, warsztatów wymiany doświadczeń z partnerem włoskim,

c)       bieżąca komunikacja i pośrednictwo w rozmowach z partnerem włoskim,

d)      bieżący kontakt i animacja uczestników projektu biorących udział w warsztatach wymiany doświadczeń i transferze wiedzy,

e)      konsultacje z partnerem włoskim odnośnie zakresów badań, ekspertyz i analiz na rzecz Projektu.

 

Termin składania ofert upływa 24 września 2012r o godz. 15 30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty  i ogłoszenie wyników postępowania nastąpi do 28 września 2012 r.Pliki do pobrania