Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konin: podsumowanie projektu Wspólna praca Nas wzbogaca!
2013-03-21
Pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, ponad sześćdziesięciu gości zebrało się we wtorek, 19 marca w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Koninie, aby podsumować projekt Wspólna praca Nas wzbogaca! Poniżej relacja Dominiki Jackowskiej. 
Efektem zrealizowanego projektu jest dziewięć założonych i sprawnie funkcjonujących spółdzielni socjalnych w województwie wielkopolskim. Na konferencji nie zabrakło przedstawicieli władz, samorządów, instytucji rynku pracy z regionu konińskiego oraz oczywiście tych najważniejszych, a więc samych beneficjentów projektu. Projekt Wspólna praca Nas wzbogaca był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej", Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.2. "Wsparcie ekonomii społecznej".
 
Konferencja podsumowująca projekt była okazją do bezpośredniej prezentacji swojej działalności przez członków, pracowników czy założycieli spółdzielni. Wszyscy zebrani goście otrzymali publikacje opisującą projekt oraz same inicjatywy powstałe w ramach projektu, spółdzielnie socjalne:

 

Nie zabrakło wspólnych podziękowań ze strony partnerów – realizatorów projektu, czyli Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Agencji Rozwoju Regionalnego z Konina dla beneficjentów projektu, ale także podziękowań w stronę sympatyków, przedstawicieli władz, darczyńców - swoistych „dobrych duchów przedsięwzięcia”, czyli wielkopolskich przedsiębiorstw społecznych.

Wszyscy zgromadzeni goście zwłaszcza beneficjenci projektu zgodnie twierdzą, że projekt był szansą na stworzenie dogodnego miejsca pracy i stabilizację, której teraz im nie brakuje. Członkowie stawiają na pracę, nie brak im determinacji, ważne żeby nie brakowało zleceń.

Konferencja zakończyła prezentacja oferty nowo realizowanego projektu w subregionie konińskim pn. Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.


Wśród gości zgromadzonych na konferencji nie zabrakło przedstawicieli mediów konińskich i regionalnych. Ich relację z uroczystości można zobaczyć tutaj:

http://www.wkonin.pl/go.live.php/PL-H167/aktualnosci/19658/konin-wspolna-praca-nas-wzbogaca.html

http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/88281/spoldzielni_przybywa

http://www.tvkonin.pl/index.php/konin-aktualosci/13161-konin-szansa-na-prace       

 
Podsumowując, miło nam poinformować, że założony w planach cel projektu, czyli rozwój ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim uważamy za osiągnięty i w pełni zrealizowany! 


Wszystkim beneficjentom projektu życzymy rozwoju zawodowego, finansowego i osobistego!

 

 

 

 

Galeria zdjęć