Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innowacyjny model aktywizacji zawodowej dla WTZ: zapytania ofertowe
2012-08-01

W związku z realizacją projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

  1. sporządzenie opisu prawnego przyjętych w Polsce rozwiązań systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych wraz z przedstawieniem dokonanych w tym zakresie zmian prawnych;
  2. przedstawienie w formie opracowania postulatów w zakresie zmiany obowiązującego prawa celem efektywnego wykorzystania potencjału spółdzielni socjalnej tworzonej przy warsztatach terapii zajęciowej w ramach projektu „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej WTZ” 

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. Formularze ofertowe należy składać do dnia 23 sierpnia 2012