Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innowacyjny model aktywizacji zawodowej dla WTZ: zapytania ofertowe
2012-08-01
W związku z realizacją projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na

przeprowadzenie i sporządzenie raportu z badania możliwości współpracy podmiotów  sektora biznesu ze spółdzielniami socjalnymi tworzonymi przy warsztatach terapii zajęciowej w ramach modelowego rozwiązania projektowego.Szczegóły oferty znajdują się w załączniku. Formularze ofertowe należy składać do dnia 23 sierpnia 2013 roku.