Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innowacyjny model aktywizacji zawodowej dla WTZ: zapytania ofertowe
2012-08-01
W związku z realizacją projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na
Przeprowadzenie i sporządzenie raportu z badania warsztatów terapii zajęciowej w kontekście możliwości wdrożenia rozwiązania modelowego w postaci spółdzielni socjalnych przy warsztatach terapii zajęciowej.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załączniku. Formularze ofertowe należy składać do dnia 23 sierpnia 2013 roku.