Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innowacyjny model aktywizacji zawodowej dla WTZ: zapytania ofertowe
2012-08-01
W związku z realizacją projektu: „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przeprowadzenie i sporządzenie raportów z badań jakościowych sektora ekonomii społecznej w Wielkiej Brytanii, Niemczech  i Szwecji w celu  identyfikacji modelowych rozwiązań systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załączniku. Formularze ofertowe należy składać do dnia 23 sierpnia 2013 roku.