Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rząd przyjął Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego 2020
2013-04-11

Liczymy na to, że w przyjętej Strategii zaplanowane zostaną działania dotyczące długofalowego planu rozwoju ekonomii społecznej. Pełny tekst strategii już wkrótce. 

SRKS ma przyczynić się do realizacji opisanego w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju celu: wzrost społecznego kapitału rozwoju. Ma to nastąpić m.in. poprzez edukację obywatelską, medialną, kulturalną i wzmacniającą kreatywność, upraszczanie mechanizmów zrzeszania się obywateli (m.in. ograniczenie procedur i obciążeń dla organizacji pozarządowych), rozszerzanie listy działań instytucji kultury. Z kolei w odniesieniu do celów średniookresowych SRKS ma przede wszystkim przyczynić się do budowy sprawnego państwa m.in. poprzez wzmacnianie mechanizmów partycypacyjnych w politykach rozwoju.

Cel strategiczny SKRS został określony jako wzmocnienie udziału kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, a do jego osiągniecia mają prowadzić działania pogrupowane w czteraech priorytetach: (1) kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji, kreatywności oraz komunikacji, (2) poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne, (3) usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy, (4) rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego.

Więcej: www.ekonomiaspoleczna.pl

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl