Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej - zapytania ofertowe
2013-02-01

W związku z realizacją projektu: „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert na:

  • świadczenie usług doradczych z zakresu prawa, księgowości i finansów, zarządzania, marketingu, motywacji i coachingu i inne w zależności od bieżących potrzeb podmiotów ekonomii społecznej prowadzących i /lub nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • zapewnienie usług hotelarskich i gastronomicznych oraz najmu sal szkoleniowych
  • świadczenie usług szkoleniowych dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych zainteresowanych założeniem, funkcjonowaniem i działalnością w sektorze ekonomii społecznej.
  • zapewnienie usług przewozowych (wynajem pojazdu wraz kierowcą)
  • świadczenie usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących i/lub nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • świadczenie usług marketingowych dla podmiotów ekonomii społecznej prowadzących i nie prowadzących działalności gospodarczej.
  • Przeprowadzenie szkoleń podstawowych z zakresu zakładania  oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych.
 
Szczegóły dotyczące każdej z ofert, a także formularze ofertowe i stosowne załączniki znajdą Państwo w załączniku.