Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt Współpracy Ponadnarodowej „Od wykluczenia do zatrudnienia” rusza pełną parą!
2013-05-29

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Kobiet Gineka rozpoczęło kolejny projekt skierowany do osób długotrwale bezrobotnych.

Jednym z celów Projektu Współpracy Ponadnarodowej „Od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej” jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych modeli rozwiązywania lokalnych problemów społecznych. Wsparcia merytorycznego w tym zakresie będzie udzielać Partner Ponadnarodowy Projektu - Federazione Trentina della Cooperazione (Federacja Spółdzielczości Prowincji Trentino).

Odbyły się już trzy pierwsze seminaria promujące wdrażane w Projekcie rozwiązania w Nakle, Inowrocławiu i Brodnicy. W seminariach uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin oraz starostw powiatowych. Uczestników i uczestniczki zapoznano z opracowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych modelem samorządowej spółdzielni socjalnej, przedstawiono  dobre praktyki w tym zakresie, wskazano możliwości wsparcia dla tego typu inicjatyw przewidziane w Projekcie. Andżelika Łoś, Kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kramsku zaangażowanego w powstanie Spółdzielni Socjalnej „Razem do sukcesu”, opowiedziała o tym jak w praktyce wygląda prowadzenie samorządowej spółdzielni socjalnej zatrudniającej podopiecznych Ośrodków Pomocy Społecznej. Uczestników i uczestniczki seminarium najbardziej interesowały kwestie związane ze źródłami finansowania tego typu inicjatyw, opłacalnością ekonomiczną przedsięwzięcia z perspektywy gminy oraz metodologią budowania partnerstwa lokalnego wokół powstającej spółdzielni socjalnej.

Zachęcamy do udziału w kolejnych seminariach organizowanych w ramach Projektu. Szczegółowe informacje na ich temat są dostępne w Biurze Projektu:

 

ul. Piotrowskiego 3/2

 85-098 Bydgoszcz

tel./fax: 52 349 54 77

 

Więcej informacji o Projekcie:

http://www.spoldzielnie.org/project,29