Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowych
2013-06-03

W imieniu zespołu projektu „Wiedza i promocja – kluczowe czynniki sukcesu spółdzielni socjalnej – II edycja” współfinansowanego ze środków PO FIO 2013 zapraszamy reprezentantów spółdzielni socjalnych do uczestnictwa w szkoleniach „Przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej” 

Celem lustracji spółdzielni jest m.in. sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa
 i postanowień statutu oraz uchwał i regulaminów, zbadanie przestrzegania przez spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków, kontroli gospodarności, celowości
i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych oraz socjalnych, udzielanie organizacyjnej oraz instruktażowej pomocy przy usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

Szkolenie będzie też okazją do spotkań spółdzielców socjalnych z przedstawicielami różnych branż
i form spółdzielczości polskiej, a dzięki temu – transfer doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania różnych typów spółdzielni w Polsce.

Szkolenia zostaną przeprowadzone od lipca do grudnia 2013 roku dla 2-ch dwunastoosobowych grup po 1 reprezentancie spółdzielni socjalnej (każda grupa po uczestniczyć będzie w trzech 3-dniowych spotkaniach). Ramowy zakres tematyczny szkoleń obejmuje:

- prawne aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnej,

- zagadnienia statutowe

-zagadnienia ekonomiczno-księgowe.

I szkolenie odbędzie się w terminie 3-5 lipca 2013 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Willa Kryształ” – Polanica Zdrój. Budżet projektu zakłada pełne sfinansowanie noclegów, wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu oraz materiałów szkoleniowych.  Wstępne zgłoszenia mailowe lub telefoniczne prosimy przesyłać na adres: 

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion"
Magdalena Lamprecht
biuro@promotion.org.pl
tel. 501 007 904
www.spoldzielniesocjalne.org/opis.htm
Pliki do pobrania