Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
KOWES – o tym się mówi!
2013-06-04

Podsumowanie pierwszych miesięcy pracy Konińskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej wypada bardzo pozytywnie. Zespół KOWES prężnie kontynuuje kampanię promującą ekonomię społeczną w subregionie konińskim.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy zespół specjalistów z KOWES:

  • uczestniczył w około 20 spotkaniach promocyjno-animacyjnych i spotkał się z blisko 160 osobami w subregionie konińskim,
  • odwiedził prawie 50 przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych w subregionie,
  • zaanimował 10 grup inicjatywnych do udziału w projekcie i konkursie dotacyjnym
  • pracuje z 20 grupami przygotowującymi się założenia podmiotów ekonomii społecznej
  • zorganizował szkolenie dla pierwszych 12 osób z powiatu konińskiego (przedstawiciele PCPR, WTZ) poświęcone m.in. tematyce ES, przepisom zakładania PES, funkcjonowania spółdzielni socjalnych i pozyskiwania źródeł ich finansowania.

 

Cieszymy się niezmiernie z naszej zintensyfikowanej obecności w mediach lokalnych, regionalnych w prasie, Internecie oraz radiu. Zainteresowanie mediów w subregionie działaniami KOWES sprawia, że kolejni mieszkańcy dowiadują się o możliwości powrotu na rynek pracy dzięki szansom, jakie stwarza ekonomia społeczna.

 

  • Napisano o nas w prasie lokalnej w Przeglądzie Konińskim wyd. nr 22 z dn. 28 maja 2013 roku

  • Na licznych stronach portali internetowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim opublikowane zostały informacje o projekcie, jak i relacje ze spotkań promocyjnych prowadzonych w powiatach subregionu konińskiego
                    http://www.lm.pl/aktualnosci/informacja/89195/szukasz_pracy_znajdz_ja_w_spoldzielni_socjalnej

                    http://www.iturek.net/wiadomosci/922-pomysl-na-aktywizacje-osob-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym

                    http://www.konin.info.pl/pl/29/informacje/8/8983/-/-/szukasz-pracy-znajdz-ja-w-spoldzielni-socjalnej-/

                    http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/876771.html

                    http://www.ekonomiaspoleczna.pl/wiadomosc/876771.html

  • W wyniku działań promocyjnych informacje o naszym projekcie zostały opublikowane także na stronach gmin, miast czy powiatów w subregionie konińskim, co ma na celu dotarcie do jak najszerszej grupy potencjalnych beneficjentów projektu:
          

          http://www.pup.konin.pl/aktualnosci/aktualnosci_lista/st:1/idn:117.html

          http://www.powiat.konin.pl/pl/237/n_1839/kowes_zaprasza

          http://www.kolo.pl/pl/13/n_971/rekrutacja-do-projektu-juz-trwa!

          http://www.konin.pl/index.php/jeden-news/items/zaproszenie-do-udzialu-w-projekcie-koninski-osrodek-wspierania-ekonomii-spolecznej.html

          http://www.zagorow.pl/

          http://www.kleczew.pl/aktualnosci/news/id/539.html

         


 Nasz nowy specjalista ds. ekonomii społecznej
 podczas spotkania promocyjno-animacyjnego
 w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku
 odpowiedział na wiele pytań dotyczacych 
 spółdzielczości socjalnej i oferty projektu KOWES.


Wszystkim osobom, które przyczyniły się i nadal przyczyniają się do popularyzacji naszego projektu SERDECZNIE DZIĘKUJEMY. Osoby zainteresowane pracą i działalnością w sektorze ekonomii społecznej zapraszamy do kontaktu z zespołem KOWES: kowes@spoldzielnie.org