Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ruszyła VII edycja konkursu Dobre praktyki EFS 2013
2013-07-11
Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów realizujacych projekty przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki, a także dla instytucji Pośredniczacych II stopnia PO KL. W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich. 

W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich - Krajowy Ośrodek EFS. Zgłoszenia przyjmowane sa do 16 września 2013. 

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS informuje, że ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia.

Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań. CPE zachęca do podzielenia się doświadczeniami i zaprezentowania projektów, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania.

W imieniu Ministra Rozwoju Regionalnego konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS.Opisy wraz z dodatkowymi materiałami należy przesłać do 16 września 2013 r. na adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS
ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa
z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2013”.


Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 15 listopada 2013 r., natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie, są również zamieszczone na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl.
Kontakt: na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

Regulamin konkursu znajduje się tutaj

Źródło: www.ngo.pl