Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zapytanie ofertowe - wynajem pomieszczeń na biuro
2013-07-16
W związku z realizacją projektu: „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007  – 2013 ogłaszamy nabór ofert na wynajem pomieszczeń na biuro.

Oferty, przygotowane według wytycznych zawartych w poniższych załącznikach, można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 15.30 na adres Zamawiającego: 61-504 Poznań, ul. Chłapowskiego 15/1  do 30 lipca 2013 r. do godziny 15.30. Liczy się data i godzina dostarczenia oferty, a nie nadania w placówce pocztowej/kurierskiej. Oferty powinny być składane w kopercie opatrzonej napisem – Oferta na wynajem lokalu na potrzeby realizacji projektu „PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II”.