Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Systemowe rozwiązania w ekonomii społecznej
2013-07-19

17 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu ds.  Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej. W spotkaniu wziął udział Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak – Kamysz. 

W trakcie posiedzenia zaprezentowano założenia Paktu publiczno-społecznego na rzecz zwiększenia udziału obywateli i wspólnot samorządowych w rozwoju ekonomii społecznej wpierającej działania na rzecz spójności społecznej 2020, projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) oraz projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej.

W wyniku prac m.in.:

- uzupełniono KPRES o listę wskaźników realizacji oraz o plan finansowy,
- uporządkowana została lista celów i odpowiadających im zadań, zadaniom przyporządkowano terminarz, źródła finansowania i instytucje koordynujące,
- zaktualizowano rozdział dotyczący kontekstu polskiego i europejskiego, - poszerzono diagnozę i wzbogacono ją o aktualne dane dość dokładnie pokazujące kondycję sektora i ew. korzyści płynące z jego wspierania.

Zespół bez uwag przyjął dokument i przekazał go Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej do dalszych prac. Podczas spotkania omówiono również ustawę o przedsiębiorczości społecznej i Pakt na rzecz ekonomii społecznej przygotowany przez SKES.Zespół ds.  Rozwiązań Systemowych w Zakresie Ekonomii Społecznej został powołany przez Prezesa Rady Ministrów w celu wypracowania projektu programu rozwoju ekonomii społecznej, rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych w obszarze funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz działań w systemie edukacji i szkoleń w tym zakresie. Zespołowi przewodniczy Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej informacji: www.ekonomiaspoleczna.pl
Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl, www.mpips.gov.pl