Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innowacje dla WTZ - sukces naszego modelu
2013-08-30
Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ doceniony przez MPiPS jako modelowy mechanizm aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Miło nam poinformować, że nasz innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ poprzez praktyki, staże i pracę w spółdzielniach socjalnych został doceniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przedstawiono go jako dobrą praktykę i pożądany mechanizm wsparcia w Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 (str. 67). Polecamy lekturę Programu:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/krajowy-program-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-2020/


Projekt „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz firmą Konimpex sp. z o.o., przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jego głównym celem jest stworzenie miejsc pracy dla podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) – osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel ten jest realizowany poprzez:

- angażowanie podmiotów prowadzących WTZ (organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych) w projekt tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych tworzących miejsca pracy dla uczestników WTZ oraz zapewnienie im kompleksowego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego
- wypracowywanie innowacyjnych programów terapii wdrażających do pracy w spółdzielni socjalnej oraz stworzenie modelu współpracy WTZ ze spółdzielnią socjalną w tym zakresie
- uzupełnienie systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  o nowy instrument pozwalający zwiększyć efektywność rehabilitacji zawodowej prowadzonej w WTZ i wykorzystać potencjał uczestników oraz stworzenie rekomendacji prawnych pozwalających na usprawnienie funkcjonowania nowego rozwiązania
- tworzenie silnych partnerstw trójsektorowych wspierających powstające spółdzielnie socjalne, opierających się o inkluzywne modele biznesowe opracowywane i wdrażane przy wsparciu PricewaterhouseCoopers.

Więcej szczegółów na stronie Projektu: www.wtz.spoldzielnie.org