Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Studia podyplomowe z ekonomii społecznej
2013-09-11

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza na Studia Podyplomowe „Ekonomia Społeczna” finansowane ze środków projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Rekrutacja potrwa do 25 września.

Studia kierowane są do ściśle określonej grupy, rekrutujących się spośród następujących instytucji:

  1. Instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy (w tym wolontariusze):
  • Jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami)
  • Jednostki zatrudnienia socjalnego,
  • Organizacje pozarządowe działaljące w sferze pomocy i integracji społecznej,
      2. Zakłady aktywności zawodowej,Inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie           działalności gospodarczej)2. Instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektów wspólnych z podmiotami pomocy i integracji społecznej), tj.                   instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałaniu bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o                   promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 roku  Nr 69, poz. 415, z późn. Zm.):
  • Publiczne hufce pracy,
  • Ochotnicze Hufce Pracy,
  • Agencje zatrudnieniowe,
  • Instytucje szkoleniowe,
  • Instytucje partnerstwa lokalnego.
   3. Organizacje pozarządowe i instytucje ekonomii społecznej zajmujące się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy.
   4.Pracownicy administracji publicznej działający bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Uczestnikiem nie może zostać osoba zatrudniona w instytucjach partnerskich projektu.

 
Rekrutacja on-line: www.podypomowe.ue.poznan.pl

Kontakt: Biuro Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, tel. 61 856 98 88 89, e-mail: bku@ue.poznan.pl, www.podyplomowe.ue.poznan.pl , www.bku.ue.poznan.pl