Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: możliwe źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej
2013-09-25
Jak ubiegać się o dotację z Funduszy Norweskich na realizację projektów tematycznych? - to temat przewodni najbliższego szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Zapraszamy serdecznie!
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o dotacje na projekty tematyczne, systemowe i współpracę dwustrona w programie funduszy norweskich. 

Szkolenie odbędzie się 9. października 2013 roku. Poprowadzi je specjalistka Stowarzyszenia ds. ewaluacji, Tatiana Hapek. 

Ramowy program szkolenia: 

1. Zapoznanie uczestników z celami i programem szkolenia. Przedstawienie się uczestników oraz ich oczekiwań w stosunku do zajęć. 

2. Czy jesteśmy przygotowani do realizacji projektów?
2.1.Analiza dokumentów regulujących działalność podmiotu oraz posiadanych zasobów personalnych i technicznych.
2.1.Szczegółowe kryteria określone przez Instytucje organizujące konkurs. 

3. Zasady ubiegania się o dofinansowanie:
3.1.Obszary wsparcia
3.2.Zasady wypełniania wniosków wstępnych; praca z generatorem wniosków
3.3.Zagadnienia przekrojowe (dobre rządzenie, równość szans, zrównoważony rozwój)
3.4.Rozwój instytucjonalny
3.5.Budżet i koszty kwalifikowalne 

4. Podsumowanie zajęć

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych. Chętnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@spoldzielnie.org do dnia 2 października 2013 roku.


Pliki do pobrania