Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konsultacje Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
2013-10-01
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zapoznania się z projektem Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) i wyrażenia swojej opinii na załączonym formularzu do dnia 25 października br., także w formie elektronicznej na adresy mailowe: Malgorzata.Saracyn@mpips.gov.pl oraz Andrzej.Radniecki@mpips.gov.pl. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych plikach do pobrania.
 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest dokumentem rządowym, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób działających w sektorze ekonomii społecznej.

Od czerwca do września 2012 roku projekt KPRES został poddany wstępnym konsultacjom społecznym. W ramach konsultacji wykorzystano dostępne możliwości: prezentowanie projektu na konferencjach i seminariach, szkoleniach; artykuły w mediach internetowych; zbieranie pisemnych opinii; ankietę internetową, udostępnioną przez Departament Pożytku Publicznego.

Tworzenie projektu KPRES było procesem długotrwałym, ze względu na konieczność zapewnienia partycypacyjnego charakteru tego procesu i uwzględnienia koncepcji różnych grup interesariuszy, związanych z sektorem ekonomii społecznej. Przekazujemy Państwu projekt dokumentu, który pokazuje kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć tworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Adresowany jest przede wszystkim do instytucji publicznych, tworzących i realizujących konkretne polityki, jak również do osób i podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze ekonomii społecznej.

źródło: www.mpips.gov.pl
Pliki do pobrania