Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Kulminacja obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości w Krakowie!
2012-08-23
W dniach 10. - 12. października w stolicy Małopolski odbędą się Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej

Październik w Krakowie upłynie pod znakiem ekonomii społecznej. Październikowe święto będzie jednocześnie kulminacją Międzynarodowego Roku Przedsiębiorczości Społecznej. Trzydniową konferencję rozpocznie Ogólnopolskie Spotkanie Sieciujące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej (OWES i OWSS), które ma być poświęcone bieżącym sprawom sektora. Temat przewodni to miejsce i rola spółdzielczości w ekonomii społecznej. W czasie trzydniowej serii spotkań  organizatorzy chcą między innymi sfinalizować prace nad Paktem o Ekonomii Społecznej.


OSES organizowane będą przez Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Stałą Konferencją Ekonomii Społecznej. W spotkaniu mogą wziąć udział przedstawiciele Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej, a także przedstawiciele Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Więcej informacji na temat samej rekrutacji, a także harmonogram konferencji można znaleźć tutaj.


Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl