Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja: Mierzenie społecznej wartości dodanej PES w Polsce
2013-11-26
W imieniu Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego zapraszamy do udziału w konferencji: Mierzenie społecznej wartości dodanej podmiotów ekonomii społecznej w Polsce - zbędny obowiazek czy konieczność? Konferencja odbędzie się 11 grudnia 2013 roku, w godzinach 10.00 - 14.45 w Krakowie
Społeczna wartość dodana jest dość modnym sformułowaniem, które często bywa koronnym argumentem uzasadniającym sens funkcjonowania podmiotów społecznych w rzeczywistości gospodarczej naszego kraju. Czym jednak ona jest i dlaczego jest istotna z punktu widzenia działalności podmiotów ekonomii społecznej? Czy tendencja zmierzająca do ujarzmienia społecznej wartości dodanej w materialne, policzalne ramy ma sens? Może jest to przysłowiowy kwiatek do kożucha, a jej pomiar jest z góry skazany na porażkę? A może jednak warto podjąć wyzwanie policzenia wpływu społecznego jaki generuje się do otoczenia? Jeżeli tak, jak to zrobić...?

Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas konferencji, która odbędzie się 11 grudnia 2013 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W trakcie spotkania omówimy kontekst mierzenia wpływu społecznego w sektorze ekonomii społecznej, podejmiemy próbę zdefiniowania społecznej wartości dodanej, a także zaprezentujemy ESometr, czyli pierwsze polskie narzędzie, które pozwala obliczyć społeczną wartość dodaną tworzoną przez podmioty ekonomii społecznej. Ważnym punktem konferencji będzie również dyskusja ekspertów na temat potrzeb mierzenia społecznego oddziaływania oraz możliwości zastosowania zaprezentowanego narzędzia w praktyce.


Rejestracja

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o rejestrację elektroniczną do dnia 5 grudnia br. lub o kontakt pod nr tel.: (12) 293 57 31.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o uczestnictwie decydować będzie kolejność napływania zgłoszeń.
W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt z organizatorką konferencji Panią Agnieszką Silenko, e-mail: silenkoa@uek.krakow.pl, tel.: 12 293 57 31, faks: 12 293 50 51.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu "Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.