Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Warsztaty Wymiany Doświadczeń we Włoszech zakończone
2013-12-05

Informujemy, że zakończyły się Warsztaty Wymiany Doświadczeń we Włoszech. To ostatnie WWD, jakie Stowarzyszenie realizowało w tym roku. 

W Warsztatach zorganizowanych przez Stowarzyszenie wzięło udział ponad dwudziestu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z całej Wielkopolski. Celem WWD była prezentacja dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, spotkania z Podmiotami Ekonomii Społecznej i analiza możliwości przeniesienia wypróbowanych rozwiązań na grunt lokalny. Z przyjemnością informujemy, że wszystkie te cele zostały zrealizowane.


Włochy zostały wybrane nieprzypadkowo. Prowincje Emilia Romana i Toskania to spółdzielcze zagłębie Europy. Spółdzielnie socjalne odgrywają tam  kluczową rolę w planowaniu lokalnej polityki społecznej, w procesie reintegracji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i w świadczeniu różnych usług społecznych, opiekuńczo-leczniczych, zdrowotnych i edukacyjnych.

Podczas Warsztatów uczestnicy spotkali  się między innymi z praktykami stojącymi na czele spółdzielni i konsorcjów (czyli organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa społeczne), teoretykami (m.in. naukowcami z Uniwersytetu w Sienie) oraz przedstawicielami tamtejszego samorządu. Dyskusje toczyły się głownie wokół roli jaką może odgrywać samorząd w promowaniu spółdzielczości socjalnej i korzyści, które z ewentualnej współpracy mogą czerpać obie strony. Co ciekawe, we Włoszech spółdzielnie socjalne przejmują coraz więcej zadań samorządu: m.in. opiekę zdrowotną, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także prowadzenie żłobków. Włoscy spółdzielcy wskazali również nowe obszary, na których spółdzielnie socjalne mogłyby świadczyć usługi. Z zainteresowaniem uczestników spotkał się m.in. pomysł renowacji rowerów przez więźniów czy opieka nad lasami.

Może stanie się to inspiracją również dla polskich samorządowców?Warsztaty Wymiany Doświadczeń zostały zrealizowane w ramach projektu PWP Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II, który jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.