Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Harmonogram wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie WOES II
2012-08-27
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach procesu udzielania dotacji na zakładanie  spółdzielni socjalnych w projekcie WOES II
Harmonogram zawiera terminy poszczególnych modułów szkoleń oraz doradztwa obowiązkowych dla uczestników projektu, którzy zostali wyłonieni w procesie rekrutacji, a także plan dalszego wsparcia w ramach projektu. Zgodnie z regulaminem Projektu do kolejnego etapu wsparcia zostało zakwalifikowanych 72 uczestników szkoleń z ramienia grup inicjatywnych, których lista rankingowa została zamieszczona na naszej stronie internetowej 17.08.2012 roku. Szkolenia i doradztwo realizowane będą zgodnie z "Regulaminem wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach zakładania lub przystępowania do spółdzielni socjalnych", stanowiącego wyciąg z regulaminu Projektu Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej II".

Jednocześnie informujemy, że znany jest już skład pierwszych trzech grup szkoleniowych grup inicjatywnych osób fizycznych (do pobrania poniżej). Szczegółowe informacje o pozostałych grupach szkoleniowych uczestników oddelegowanych do udziału w projekcie z ramienia inicjatyw osób prawnych zostaną ogłoszone w późniejszym terminie, o którym decyduje otrzymanie od ww. podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia szkoleniowo-doradczego odpowiedzi ostatecznych danych osób oddelegowanych.

Przypominamy, że uczestnictwo we wsparciu szkoleniowo-doradczym obliguje do min. 85%-owej frekwencji na zajęciach (dopuszczamy jedynie 15% nieobecności z przyczyn usprawiedliwionych). Zachęcamy do zapoznania się z "Regulaminem wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach zakładania lub przystępowania do spółdzielni socjalnych".

Warunkiem uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym jest podpisanie umowy. Nastąpi to  po ostatecznym zamknięciu listy uczestników szkoleń oraz zakończeniu procedury odwoławczej w ramach rekrutacji do projektu.


Pliki do pobrania