Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Spółdzielnie socjalne przy WTZ rozwiązaniem promowanym przez województwo wielkopolskie
2014-01-30

Kolejny sukces realizowanego przez nas Projektu "Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ"! 

Proponowane w Projekcie innowacyjne rozwiązanie tworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w spółdzielniach socjalnych zakładanych przy Warsztatach Terapii Zajęciowej stało się elementem uchwalonego 27 stycznia br. przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego "Programu wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w województwie wielkopolskim na lata 2014-2020".
 
W programie zapisano wprost, że: "Spółdzielnie socjalne są (...) szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, dając realną szansę na zatrudnienie, a także miejsce praktyk, staży, treningów pracy dla osób z niepełnosprawnościami." W Priorytecie II programu "Aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnościami" spółdzielnie socjalne przy WTZ zostały wskazane jako wypełniająca niszę metoda aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, w związku z czym zadaniom na rzecz zwiększenia wykorzystania tego instrumentu nadano szczególną rangę i przypisano konkretne działania, które zamierza zrealizować województwo wielkopolskie w celu popularyzacji testowanego przez nasze Stowarzyszenie rozwiązania.
 

Polecamy lekturę całego Programu: http://www.rops.poznan.pl/pub/uploaddocs/gtx/program-wyrownywania-szans-zatwierdzony.1390900623.pdf 

Zachęcamy również do wzięcia udziału w organizowanej przez ROPS  konferencji poświęconej prezentacji Programu, podczas której omówione zostaną dobre praktyki wypracowane w naszym Projekcie: http://www.rops.poznan.pl/aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-1223.html


Więcej o spółdzielniach socjalnych, które już powstały w Projekcie „Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ” można przeczytać na stronie Projektu:

http://wtz.spoldzielnie.org/index.php/56-pierwsze-spoldzielnie-socjalne-dla-uczestnikow-wtz-zarejestrowane