Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: Ochrona danych osobowych
2014-02-03
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej, które odbędzie się w dniach 20 - 21 lutego 2014 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Posadzie, k. Konina.

Ramowy program szkoleń

Plan zajęć przedstawia się następująco:


Dzień I

9.00 - 10.30 - Wprowadzenie – pojęcie danych osobowych i innych podstawowych pojęć; akty prawne regulujące ochronę danych osobowych. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych

12.30-10.30 - 10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 - Przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych i ich praktyczne stosowanie. Zasady udostępniania danych osobowych; dostęp do informacji publicznej – konflikt z ochroną danych osobowych; warunki udostępniania informacji publicznej

 

12.15-12.45 -  przerwa obiadowa

12.45-14.15 - Administrowanie danymi osobowymi – kto może być administratorem danych osobowych, obowiązki administratora danych osobowych

 

14.15-15.45 - Organizacyjne i techniczne środki zabezpieczenia danych osobowych;  Wymagania ustawowe w zakresie tradycyjnego przetwarzania danych osobowych warunki, jakim powinny odpowiadać systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

 

Dzień II

9.00 - 10.30 Rejestracja zbiorów danych osobowych. Praktyczne korzystanie z systemu e – GIODO – ćwiczenia rejestracji zbiorów danych.

12.30-10.30 - 10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 - Dokumentacja ochrony danych osobowych - polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych – zasady opracowywania i wdrażania dokumentów, wymagane i zalecane elementy

 

12.15-12.45 -  przerwa obiadowa

12.45-14.15 - Sankcje przewidziane ustawą o ochronie danych osobowych i inne konsekwencje jej naruszenia; sankcje administracyjne; Kontrole PIP i GIODO

 

14.15-15.45 - Najnowsze i planowane nowelizacje w ustawie o ochronie danych osobowych


Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 17 lutego 2014 roku na adres: martyna@spoldzielnie.org lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań. W szkoleinu mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w subregionie konińskim. 

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
i odbywa się w ramach projektu „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”
 
Pliki do pobrania