Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
PWP WOES II: zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
2014-02-05

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowegona organizację warsztatów wymiany doświadczeń dla uczestników/czek projektu w Republice Włoskiej. 

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych informuje, iż wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnym zostało anulowane, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej.

Powyższa wada dotyczy nieprecyzyjnego sformułowania przedmiotu zapytania oraz kryteriów wyboru oferty w:

- zapytaniu ofertowym na organizację warsztatów wymiany doświadczeń dla uczestników/czek projektu w Republice Włoskiej,

ogłoszonym w dniu 13 stycznia 2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.spoldzielnie.org, w związku z realizacją projektu: „PWP Wielkopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 7.2.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.


Przepraszamy za wynikłe z tego niedogodności.