Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
ADA: zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
2014-02-05

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dotyczącym zapytania ofertowego na organizację transferu wiedzy z zakresu działania przedsiębiorstw społecznych, pomiędzy włoskimi przedsiębiorstwami społecznymi a uczestnikami/czkami projektu, w Republice Włoskiej (region trydencki)

Stowarzyszenie na rzecz Spółdzielni Socjalnych informuje, iż wybór najkorzystniejszej oferty oraz postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnym zostało anulowane, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą prawidłowy wybór oferty najkorzystniejszej. Powyższa wada dotyczy nieprecyzyjnego sformułowania przedmiotu zapytania oraz kryteriów wyboru oferty w:

- zapytaniu ofertowym na organizację transferu wiedzy z zakresu działania przedsiębiorstw społecznych, pomiędzy włoskimi przedsiębiorstwami społecznymi a uczestnikami/czkami projektu, w Republice Włoskiej (region trydencki),

ogłoszonym w dniu 13 stycznia 2014 r. na stronie internetowej Zamawiającego www.spoldzielnie.org, w związku z realizacją projektu: „PWP od wykluczenia do zatrudnienia – adaptacja zawodowa osób w trudnej sytuacji życiowej”.

Przepraszamy za wynikłe z tego niedogodności i jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie zostanie rozpisane nowe zapytanie ofertowe.