Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: Kadry i płace w PES. Wstęp do pracy z programem Symfonia
2014-02-17

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie: Kadry i płace w Podmiotach Ekonomii Społecznej. Wstęp do pracy z programem Symfonia, które odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2014 w Posadzie, k. Konina. 

Ramowy plan zajęć: 

Dzień I

9.00 - 10.30 - Umowa o pracę. Pojęcie umowy o pracę, cechy stosunku pracy, zobowiązania stron, ryzyko pracodawcy. Rodzaje umów o pracę.

10.30 - 10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 - zawarcie umowy o pracę. Rozwiązanie umów o pracę.

- wypowiedzenie (przez pracodawcę lub pracownika)

- porozumienie

- rozwiązanie z upływem czasu na jaki została zawarta

- wygaśnięcie

12.15-12.45 -  przerwa obiadowa

12.45-14.15 - Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika:

- dokumentacja kadrowa (badania lekarskie , szkolenia z zakresu  BHP, zakres obowiązków, informacja dot. zatrudnienia)

- zgłoszenia i rozliczenia w ZUS

- urlopy (wypoczynkowe, bezpłatne, dodatkowe, macierzyński, wychowawczy, na żądanie )

- ekwiwalent za urlop

- wynagrodzenie chorobowe

- zasiłki

14.15-15.45  Prawa i obowiązki pracownika

- czas pracy

- przestrzeganie regulaminu pracy

- zachowanie tajemnicy służbowej

- zasady udzielania pierwszej pomocy


Dzień II

9.00 - 10.30 Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy:

- składki ZUS

- podatek dochodowy

- wynagrodzenie za czas choroby

10.30 - 10.45 przerwa kawowa

10.45-12.15 Obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy:

- wynagrodzenie urlopowe

- nadgodziny (50%, 100%)

- godziny nocne

12.15-12.45 -  przerwa obiadowa

12.45-14.15 Umowy cywilnoprawne; umowa – zlecenie (stawki godzinowe, stawki miesięczne)

14.15-15.45  umowa o dzieło

różnice w w/w umowach,

zasady wynikające z KC,

  • obliczanie wynagrodzeń
  • obowiązki względem ZUS i US

 
Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 21 lutego 2014 roku na adres: martyna@spoldzielnie.org lub pocztą na adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ul. Chłapowskiego 15/1, 61-504 Poznań. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zamieszkałe w subregionie konińskim. Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
i odbywa się w ramach projektu „Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”Pliki do pobrania